Vytisknout

Lichtenštejnský zámek Wilfersdorf

Na míste dnešního zámku stál ve stredoveku gotický hrad. Roku 1436 prešel hrad, který do té doby patril pánum z Maissau, do vlastnictví rodu Lichtenštejnu. Nastaly veliké prestavby. Z hradu se stal ctyrhranný zámek, obklopený vodním príkopem, baštami a predhradím. V oné dobe zde žil kníže Gundakar se svojí rodinou. Je zakladatelem vetve Lichtenštejnu, která podnes žije v Lichtenštejnském knižectví. Proto je Wilfersdorf považován za „rodový zámek“, kde stála kolébka této knížecí rodiny. Gundakar zde zemrel roku 1658. V létech 1713 až 1721 dal kníže Antonín Florián zámek prestavet architektem Janem Antonínem Ospelem. Roku 1802 byl celý zámecký areál již v troskách a musel být cástecne zbourán.

 

 

Na míste dnešního zámku stál ve stredoveku gotický hrad. Roku 1436 prešel hrad, který do té doby patril pánum z Maissau, do vlastnictví rodu Lichtenštejnu. Nastaly veliké prestavby. Z hradu se stal ctyrhranný zámek, obklopený vodním príkopem, baštami a predhradím. V oné dobe zde žil kníže Gundakar se svojí rodinou. Je zakladatelem vetve Lichtenštejnu, která podnes žije v Lichtenštejnském knižectví. Proto je Wilfersdorf považován za „rodový zámek“, kde stála kolébka této knížecí rodiny. Gundakar zde zemrel roku 1658. V létech 1713 až 1721 dal kníže Antonín Florián zámek prestavet architektem Janem Antonínem Ospelem. Roku 1802 byl celý zámecký areál již v troskách a musel být cástecne zbourán.