Kolébka lichtenštejnského rodu

Dejiny starých rodu leží casto v šeru dávných veku a je težké sledovat jejich pocátky. Jeden z prvních šlechticu tohoto rodu se objevuje v polovine dvanáctého století. Byl to svobodný pán Hugo. Jeho jméno je odvozeno od hradu „Lichtenštejn“, ležícího jižne od Vídne. Asi o sto let pozdeji získal Jindrich z Lichtenštejna (zemrel roku 1265) dedictvím velké majetky kolem rícky Zaya. Se ziskem jihomoravského panství Mikulov se roku 1249 se posunulo jádro držav rodu od rícky Zaya k úpatí Pálavských vrchu. V prubehu trináctého a ctrnáctého století vybudoval rod Lichtenštejnu velké panství a moc na Morave a v Rakousku.